www.alvdalvei.no Aktuelt Fr. 24. sep. 2021

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2012
16.05.2013 13:23
Aktuelt >

 

April 2013


ÅRSMØTE FOR 2012 I ALVDAL VEI


Sted: Kantina på Storsteigen
Tidspunkt: 03.04.13. kl. 19.30


Oversikt over veilag i Alvdal Vei, og fremmøtte på årsmøtet:


Skardveien: Wenche Skaret (styremedlem A.V.) og Arvid Røsten.
Lian Vei: Ingen representanter møtte
Moan Veilag: Ingen representanter møtte
Måna Veilag: Kristian Sandli (styremedlem A.V.)
Kveberg: Johan Nesteby (styremedlem A.V.)
Kveberg bru/Høyegga/Strand: Audun Eggset (styremedlem A.V.)
Strålsjøveien: Olav Strypet
Industriområdet: Ingen representanter møtte.
Steivanglia: Jan Steivang (vara til styret) og Erling Steigen
Jutulhoggveien: Helene Bjørnstad Eide (vara til styret)
Tronsvanglia: Ingen representanter møtte
Måna 2: Nytt veilag innmeldt på årsmøtet 2012. Ingen representanter møtte.
Andre: Inge Rune Wahlstrøm, leder i styret for Alvdal Vei

 

Inge Rune åpnet årsmøtet med å ønske vel møtt.


Sak 1: Godkjenning av innkalling. Kommentar: det ble ytret ønske om at veilagene får et skriftlig eksemplar hver av møteinnkallingen. Ellers GODKJENT


Sak 2: Godkjenning av fullmakter: Ingen møtte med fullmakt


Sak 3: Valg av:

a) møteleder. Johan Nesteby ble valgt
b) sekretær. Helene Bjørnstad Eide ble valgt
c) 2 til å skrive under protokollen: Jan Steivang og Erling Steigen ble valgt


Sak 4: Årsmelding: Johan Nestby leste årsmeldingen. Kommentar: enkelte ledere i veilagene mottar kritikk for dårlig veivedlikehold, spesielt vinterstid. Mye stevling de siste årene gjør vedlikeholdet vanskelig. Dette burde det være mer forståelse for hos bygdefolket. Årsmeldingen GODKJENT.


Sak 5: Innkomne saker. Steamer:
Alvdal Skogeierlag bevilget våren 2011 kr. 130.000,- til AV, øremerket steamer. Inge Rune har i tiden etterpå vært i forhandlinger med Alvdal kommune, enhet for kommunalteknikk, med tanke på kjøp av steamer i fellesskap med kommunen. Slik kunne det investeres i en mer solid maskin. Det siste møtet ble holdt den 28. januar 2013.
En steamer koster ca. kr. 200.000,-. Kommunen har ikke satt av penger på sitt budsjett for 2013 til slik investering. Det ble fremmet forslag i Årsmøtet at AV forskutterer den overskytendekostnad, slik at steamer kan kjøpes ganske umiddelbart.


Forslag til vedtak: Alvdal Vei forskutterer det overskytende beløp. Inge Rune bestiller steamer umiddelbart og lager et utkast til avtale med kommunen om bruk og vedlikehold. GODKJENT.


Sak 6: Regnskap. Inge Rune gikk gjennom regnskapet. GODKJENT.


Sak 7: Budsjett 2013. Forslag til budsjett ble fremlagt. GODKJENT.


Sak 8: Kontroller. Det er Geir Skillebekk som har utført kontroller på veiene de siste årene. Rapport fra Geir ble lest opp. Inge Rune delte så ut et oppsett som viste utvikling og samsvar mellom antall kontroller og inntekter de årene AV har eksistert. Det kom tydelig frem at det var flest kontroller i startfasen, mens veilagene selv hadde ansvaret. Slik sett burde veilagene overtatt kontrollene igjen. Men mange veilag opplever det ubehagelig å kontrollere «sine egne». Fordi det er fattet et politisk vedtak om innføring av eiendomsskatt i hele kommunen fra 2014, stresser vi ikke med å øke antall kontroller i 2013.


Sak 9: Valg:
• Leder for 1 år: Inge Rune Wahlstrøm. Gjenvalgt
• Styremedlem for 2 år: Johan Nesteby. Gjenvalgt.
• Styremedlem for 2 år: Audun Eggset. Gjenvalgt
• Varamedlem for 1 år: Helene Bjørnstad Eide. Gjenvalgt
• Varamedlem for 1 år: Jan Steivang. Gjenvalgt.
• Revisor for 2 år: Arne Olav Tronsli: Gjenvalgt.
• Valgkomité for 3 år: Ingen ny valgt til valgkomiteen. Valgkomiteen består da av Bjørnar Haugli og Tommy Stormoen.


Årsmøtet avsluttet kl. 20.30.


I etterkant av årsmøtet delte Inge Rune noen tanker og litt informasjon om situasjonen som kan oppstå i og med at det innføres eiendomsskatt i hele kommunen.
Det ble servert kaffe og rundstykker til slutt.


Barkald, 07.04.13

Helene Bjørnstad Eide Jan Steivang Erling Steigen
Referent

 

**************************************************************************************

 

 


 For å laste ned dokumentet, klikk på word icon.

Tilbake
web: enter pc | ipublisher