www.alvdalvei.no Aktuelt Lø. 31. okt. 2020

 

Alvdal Kommune

Referatet fra ekstraordinært årsmøte for Alvdal Vei 27. februar 2019
02.04.2019 18:28
Aktuelt >

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE ALVDAL VEI

 

Tid og sted: Onsdag 27. februar 2019 kl. 20.45. Kommunestyresalen

 

Til stede fra styret: Dagny S. Mills, Jan Steivang, Erik Nesteby, Esten Strømseng, Jon Einar Persheim, Helene B. Eide
Fra veilagene:
Meldt forfall: leder for Jutulhogget veilag
For øvrig var alle veilag representert. Se egen liste.


Saksliste
Sak 1/19 Valg av
• Møteleder: Helene Bjørnstad Eide valgt
• Sekretær: Dagny S Mills valgt
• 2 til å underskrive protokollen: Erik Nesteby og Jan Steivang valgt
Sak 2/19 Styret foreslår å øke satsene med kr. 100,-til
• Kr. 900,- for fastboende. Vedtatt
• Kr. 700,- for hytteeiere. Vedtatt
• Kr. 1800,- for familie. Vedtatt
Beløpene blir gjort gjeldene fra og med 2019
Økningen grunnes økte utgifter til drift og vedlikehold av veiene.


Helene Bjørnstad Eide, Dagny S. Mills
referat

 

 

 

JAN STEIVANG. sign.                                                       ERIK NESTEBY. sign.

For å laste ned dokumentet, klikk på word icon. 

Tilbake
web: enter pc | ipublisher