www.alvdalvei.no Alvdal Vei (historikk) Fr. 20. mai 2022

 

Alvdal Kommune

Alvdal Vei (historikk)

 

Alvdal kommunestyre vedtok i 2004 å omklassifisere totalt 52 km kommunal vei. Etter ønske både fra kommunen og oppsitterne ble det dannet en felles overbygning – Alvdal Vei.


Denne skal være en organisasjon som skal forvalte innkrevde avgifter og kommunalt tilskudd. Alvdal Vei skal være ansvarlig for innkrevning av vederlag for bruk av veiene, påse at de enkelte veilag vedlikeholder veiene og at det blir utført nødvendige kontroller for bruken av veiene.

 

Medlemsskap

I utgangspunktet var det 19 veier som ble omklassifisert til privat vei. Av disse 19 veiene ble det dannet 12 veilag. 11 av disse meldte seg inn i Alvdal Vei og står også i dag som medlem. Etter søknad kan også andre veier bli tatt opp som medlem

 

Styret og vedtekter

Styret i Alvdal Vei består av 5 medlemmer, hvorav et medlem er fra Alvdal kommune. Det er også laget vedtekter for Alvdal Vei og samtlige veilag som er medlem.

 

Utmelding

Det er anledning til å melde seg ut av Alvdal Vei. Styret fastsetter dato for når utmeldingen kan tre i kraft ut fra inngåtte avtaler om veiavgifter for brukere og overskuddsfordeling i Alvdal vei. Uansett skal utmeldingen kunne tre i kraft innen 2 år fra melding ble gitt styret.

 

Informasjon

Alvdal Vei er sannsynligvis den første overbygning over private veier som er foretatt i landet. Derfor har vi brukt mye tid på å komme fram til hvem som skal betale og i hvilke former dette skulle skje. Vi mente det var viktig å informere alle berørte parter om hva som ville skje. Vi brukte derfor media( to lokale aviser) i flere omganger. Det ble også satt opp skilt som viste når man kjørte inn på veiene tilhørende Alvdal Vei og når man kjørte ut av dem.

 

Hvem skal betale?

De som i første omgang skal betale er fastboende og hytteeiere i Alvdal som bruker veiene merket Alvdal Vei(ref.vegloven §§54 og 55). De som da betalte kunne kjøre på alle veiene merket Alvdal Vei. Det ble sendt ut giro med et faktaark til alle personer over 18 år og til alle hytteiere i Alvdal. Vi visste at mange av disse verken hadde bil eller førerkort, men målet var at alle skulle få samme informasjon om Alvdal Vei. I utgangspunktet var det opp til hver enkelt om man ville betale, men hvis man skulle bruke veiene pliktet man iflg. Vegloven å betale. Når det gjelder næringslivet, vil styret se på ordninger som kan tilpasse dette.
Alvdal kommune bidrar årlig med kr. 285 000,- inn til Alvdal Vei.

 

Betalingsformer

Etter mange runder og høringer blant veilagene kom man frem til følgende betalingsformer:

 

  1. Årskort pr. person kr. 900,-
  2. Årskort pr. familie kr. 1800,-. (Med familie menes minimum 3 familiemedlemmer med førerkort som bor i samme bolig og deler felles husholdning)
  3. Årskort for hytteeiere kr. 700,-
  4. Ukeskort kr. 200,-
  5. Dagskort kr. 75,-

 

Ukes-og dagskort får man kjøpt på en bensinstasjon og hos en dagligvarehandel.

 

Kontroller

Kontroller blir foretatt jevnlig, både med hensyn til å gi informasjon å påse at avgift er betalt. Tillegsavgift vil bli avkrevd dersom man kjører på veier merket Alvdal Vei uten å ha betalt på forhånd. Tilleggsavgiften er kr. 500,-.

 

Erfaringer så langt

Etter at Alvdal Vei ble etablert har vi hatt en god prosess både med kommunen og veilagene som er medlemmer. Det har også vært en formidabel oppslutning blant bygdefolket og vi kan konstantere at ca 85% av de som fikk giroer har betalt. I kroner betyr dette en omsetning på rundt 1 mill. kr. Dette er godt over det som ble budsjettert. Av dette er det utbetalt kr. 800 000 til veilagene til vedlikehold og ca. 100 000 til engangskostnader(skilter, vester, brosjyrer, forsikringer etc). Vi har valgt å ligge inne med en buffer på ca. 100 000 til spesielle formål. Det er også viktig å nevne at administrasjonskostnadene er minimale, da vi ønsker at mest mulig penger skal gå tilbake til veilagene.

 

Fremtiden

Hva som skjer fremover vet vi ikke helt sikkert. Det har nettopp vært kommunevalg og det er mange nye ansikter i kommunestyret. Vi vet også at det er mange forskjellige meninger om privatiseringen av veiene, men vi mener ganske sikkert at vedlikeholdet av veiene blir mye bedre når veiene er privatisrt.


 

web: enter pc | ipublisher