www.alvdalvei.no Styret On. 29. juni 2022

 

Alvdal Kommune

Styret 2016

 

Styret i Alvdal Vei består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 
 
     
 
 Leder:Helene Bjørnstad Eide
 

 
 
 
 Styremedl: Esten Strømseng
 Styremedl: Erik Nesteby
 Styremedl: Jan Steivang
     
 Styremedl: Dagny Straalberg Mills
1. vara: Jon Einar Persheim
 2. vara: Lars Solheim
 

 

 

 

Leder:

Helene Bjørnstad Eide

Tlf 922 53 860

post@alvdalvei.no

Styremedlemmer:

Jan Steivang

Esten Strømseng

Dagny Straalberg Mills

Erik Nesteby

Tlf 901 02 824

Tlf 911 75 575

Tlf 922 85 655

Tlf 957 84 741

jan.steivang@steivanglia.no

estenstromseng@gmail.com

dagny.mills@hedmark.org

erik_nesteby@hotmail.com

Varamenn:

Jon Einar Persheim 

Lars Solheim

Tlf 917 02 743

Tlf 911 75 469

 joneinarpersheim@hotmail.com

 lars.s@bbnett.no

Revisorer:

Trond Paaske

Erling Steigen

 

 

Valgnemd:

Johan Nesteby

Terje Lunde

Thore André Østereng

   

 

web: enter pc | ipublisher